Lions Reggae from Maurice

 • ¥1,890.00

  Funded

 • 63

  Backers

 • Expired

This campaign ends on July 12, 2019

 • Pre-sale
  63 Backers 成都市武侯区家吧 July 12, 2019 21:30

Backers

t

 1. Anonymous
  ¥90.00
 2. Ping
  ¥60.00
 3. 杨xx
  ¥120.00
 4. Anonymous
  ¥30.00
 5. 王梅林
  ¥60.00
 6. 韩毅鹏
  ¥30.00
 7. Anonymous
  ¥30.00
 8. 饺子
  ¥30.00
 9. Anonymous
  ¥30.00
 10. 樊弘
  ¥30.00
 11. 李飞
  ¥30.00
 12. 李简佳
  ¥90.00
 13. Anonymous
  ¥30.00
 14. Anonymous
  ¥30.00
 15. 李顺喜
  ¥60.00
 16. Anonymous
  ¥30.00
 17. Anonymous
  ¥30.00
 18. Grace
  ¥60.00
 19. Anonymous
  ¥30.00
 20. Jude
  ¥30.00
 21. Anonymous
  ¥30.00
 22. Anonymous
  ¥120.00
 23. Anonymous
  ¥60.00
 24. mantou
  ¥30.00
 25. 脏脏
  ¥30.00
 26. 柳廷
  ¥90.00
 27. Anonymous
  ¥30.00
 28. 刘林雨
  ¥30.00
 29. 张宇浩
  ¥30.00
 30. 李利
  ¥30.00
 31. 孙文闻
  ¥30.00
 32. 低等动物
  ¥60.00
 33. Anonymous
  ¥60.00
 34. 刘钦
  ¥60.00
 35. 李狗蛋
  ¥30.00
 36. 鲨鱼
  ¥60.00
 37. 资深懒汉
  ¥30.00
 38. 王飞
  ¥30.00
 39. 罗寒
  ¥60.00
 40. Anonymous
  ¥30.00
 41. Anonymous
  ¥30.00
Contact: 家吧 Jahbar CDC

 

Reggae音乐 和平精神,积极向上。以热情、奔放的节奏形态,传统根源音乐的律动,让人不觉随之起舞,让全球乐迷为之深深陶醉。

7月12日晚,毛里求斯雷鬼音乐家们将带着他们让乐迷为之疯狂的纯正雷鬼之音和浓浓的牙买加黑人风情,激情登陆家吧舞台,成都的雷鬼乐迷们即将再次迎来一场国际化雷鬼音乐盛宴。

    L i o n s  

    乐 团 成 员 介 绍  

Sarah Leboeuf vocal

Juanito BienAime bass player

Brian Arlanda Drummer

Yohan Raffaut keyboard player

Solden guitar player

雷鬼盛宴时间:2019年7月12日   晚22:00

雷鬼盛宴地址:成都市老南门大桥黉门街36-18号   家吧JahBar

雷鬼盛宴入场:预售 Pre  30rmb  /  现场 Door  50rmb

 

关于环保♻️ 的特别倡议 📣

鉴于活动现场人比较多,容易产生大量的垃圾,我们将会放置一个大垃圾桶在院子门口,以便大家存放垃圾,请大家的酒瓶,酒杯,烟头,纸巾等不要随地乱扔,让我们大家一起来爱护我们的地球吧🌍

关于我们的地址:虽然我们有很多很多的老朋友都对家吧轻车熟路,但也有不少的新朋友还不断前来一起涌入这音乐的海浪,所以我们再次发布家吧地址👇

成都市老南门大桥临江西路黉门街36-18号   家吧JahBar

Leave a Reply

Related secondhand tickets Resell Now
Recommended Events

Backers

t

 1. Anonymous
  ¥90.00
 2. Ping
  ¥60.00
 3. 杨xx
  ¥120.00
 4. Anonymous
  ¥30.00
 5. 王梅林
  ¥60.00
 6. 韩毅鹏
  ¥30.00
 7. Anonymous
  ¥30.00
 8. 饺子
  ¥30.00
 9. Anonymous
  ¥30.00
 10. 樊弘
  ¥30.00
 11. 李飞
  ¥30.00
 12. 李简佳
  ¥90.00
 13. Anonymous
  ¥30.00
 14. Anonymous
  ¥30.00
 15. 李顺喜
  ¥60.00
 16. Anonymous
  ¥30.00
 17. Anonymous
  ¥30.00
 18. Grace
  ¥60.00
 19. Anonymous
  ¥30.00
 20. Jude
  ¥30.00
 21. Anonymous
  ¥30.00
 22. Anonymous
  ¥120.00
 23. Anonymous
  ¥60.00
 24. mantou
  ¥30.00
 25. 脏脏
  ¥30.00
 26. 柳廷
  ¥90.00
 27. Anonymous
  ¥30.00
 28. 刘林雨
  ¥30.00
 29. 张宇浩
  ¥30.00
 30. 李利
  ¥30.00
 31. 孙文闻
  ¥30.00
 32. 低等动物
  ¥60.00
 33. Anonymous
  ¥60.00
 34. 刘钦
  ¥60.00
 35. 李狗蛋
  ¥30.00
 36. 鲨鱼
  ¥60.00
 37. 资深懒汉
  ¥30.00
 38. 王飞
  ¥30.00
 39. 罗寒
  ¥60.00
 40. Anonymous
  ¥30.00
 41. Anonymous
  ¥30.00